۰۲ فروردین ۱۳۹۹
فروردین ۲, ۱۳۹۹

آزمونی جالب برای تعیین شخصیت شما

۰ Comment

آزمونی جالب برای تعیین شخصیت شما

آزمونی جالب که هم شخصیت شما را میگوید هم بیماری شما را پیشبینی میکند! انواع و اقسام پرسشنامه های شخصیتی معتبر وجود دارند که میتوانند ته و توی شخصیت شما را بریزند روی کاغذ و شما را در شناخت بهتر خودتان یاری دهند. اما جالبی پرسشنامه زیر به این است که علاوه بر رو کردن برخی ویژگیهای شخصیتی شما، میتواند پیشبینی کند که آیا شما مستعد بیماریهای قلبی هستید یا نه! چرا؟ اول تست را بزنید؛ تا بعد!

کافی است در مقابل هر یک از ۲۵ عبارتی که در زیر میخوانید، موافقت یا مخالفت خودتان را با «بله/خیر» مشخص کنید. تا جایی که میتوانید، از «نمیدانم» اجتناب کنید. ناسلامتی شما میخواهید شخصیت خودتان را بشناسید!

۱٫ آیا در مکالمات روزمرهی خود روی برخی کلمات تاکید میکنید؟

تست خودشناسیبلی تست خودشناسیخیر تست خودشناسینمیدانم

۲٫ آیا سریع غذا میخورید و سریع حرف میزنید؟

تست خودشناسیبلی تست خودشناسیخیر تست خودشناسینمیدانم

۳٫ به نظر شما باید به کودکان آموزش داد تا همیشه بهترین باشند؟

تست خودشناسیبلی تست خودشناسیخیر تست خودشناسینمیدانم

۴٫ آیا وقتی کسی کند و آهسته کار می کند، بیحوصلگی نشان میدهید؟

تست خودشناسیبلی تست خودشناسیخیر تست خودشناسینمیدانم

۵٫ آیا وقتی دیگران حرف میزنند، آنها را وادار به تند حرف زدن میکنید؟

تست خودشناسیبلی تست خودشناسیخیر تست خودشناسینمیدانم

۶٫آیا وقتی احساس میکنید محدود شدهاید یا باید در رستوران، منتظر خالیشدن میز باشید، از فرط عصبانیت دیوانه میشوید؟

تست خودشناسیبلی تست خودشناسیخیر تست خودشناسینمیدانم

۷٫ آیا وقتی کسی برای شما حرف میزند، همچنان افکار شخصی خودتان را دنبال میکنید؟

تست خودشناسیبلی تست خودشناسیخیر تست خودشناسینمیدانم

۸٫ آیا سعی میکنید در حال اصلاح صورت یا آرایش، صبحانه هم بخورید؟

تست خودشناسیبلی تست خودشناسیخیر تست خودشناسینمیدانم

۹٫ آیا اتفاق میافتد که در تعطیلات نوروزی یا تابستانی کار کنید؟

تست خودشناسیبلی تست خودشناسیخیر تست خودشناسینمیدانم

۱۰٫ آیا همیشه مباحث مربوط به موضوعات مورد علاقهی خودتان را دنبال میکنید؟

تست خودشناسیبلی تست خودشناسیخیر تست خودشناسینمیدانم

۱۱٫ آیا اگر وقتگذرانی کنید، خودتان را گنهکار میدانید؟

تست خودشناسیبلی تست خودشناسیخیر تست خودشناسینمیدانم

۱۲٫ آیا آن قدر مشغول کار هستید که متوجه اطراف خودتان یا مثلا متوجه تغییر دکوراسیون خانه نمیشوید؟

تست خودشناسیبلی تست خودشناسیخیر تست خودشناسینمیدانم

۱۳٫ آیا با مادیات بیشتر از مسایل اجتماعی درگیر هستید؟

تست خودشناسیبلی تست خودشناسیخیر تست خودشناسینمیدانم

آزمونی جالب برای تعیین شخصیت شما

۱۴٫ آیا سعی میکنید فعالیتهای خود را در کمترین زمان برنامه ریزی کنید؟

تست خودشناسیبلی تست خودشناسیخیر تست خودشناسینمیدانم

۱۵٫ آیا همیشه به موقع سر قرار حاضر میشوید؟

تست خودشناسیبلی تست خودشناسیخیر تست خودشناسینمیدانم

۱۶٫ آیا اتفاق افتاده است که برای بیان نظر خودتان مشت گره کنید یا مشت بزنید؟

تست خودشناسیبلی تست خودشناسیخیر تست خودشناسینمیدانم

۱۷٫ آیا موفقیتهای خود را به توانایی سریع کار کردنتان نسبت میدهید؟

تست خودشناسیبلی تست خودشناسیخیر تست خودشناسینمیدانم

۱۸٫ آیا احساس میکنید کارها باید همین حالا و خیلی سریع انجام گیرد؟

تست خودشناسیبلی تست خودشناسیخیر تست خودشناسینمیدانم

۱۹٫ آیا برای انجام دادن کارهای خود، همیشه سعی میکنید ابزارهایی را به کار ببرید که بیشترین بازده را دارند؟

تست خودشناسیبلی تست خودشناسیخیر تست خودشناسینمیدانم

۲۰٫ آیا هنگام بازی، آنچه برایتان بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد، این است که برنده بازی باشید؟

تست خودشناسیبلی تست خودشناسیخیر تست خودشناسینمیدانم

۲۱٫ آیا معمولا حرف دیگران را قطع میکنید؟

تست خودشناسیبلی تست خودشناسیخیر تست خودشناسینمیدانم

۲۲٫ آیا وقتی دیگران تاخیر میکنند، عصبانی میشوید؟

تست خودشناسیبلی تست خودشناسیخیر تست خودشناسینمیدانم

۲۳٫ آیا پس از غذا خوردن بلافاصله از سر میز یا از سر سفره بلند میشوید؟

تست خودشناسیبلی تست خودشناسیخیر تست خودشناسینمیدانم

۲۴٫ آیا همیشه احساس میکنید عجله دارید؟

تست خودشناسیبلی تست خودشناسیخیر تست خودشناسینمیدانم

۲۵٫ آیا از عملکرد فعلی خود ناراضی هستید؟

تست خودشناسیبلی تست خودشناسیخیر تست خودشناسینمیدانم

آزمونی جالب برای تعیین شخصیت شما

تفسیر آزمون

حالا با توجه به جدول ذیل نوع شخصیت خود را پیدا کنید.

تعداد بله=بیشتر از ۲۰ تیپ شخصیتی=A

ویژگیهای اخلاقی=خیلی مبارزهجو، رقابت طلب، بیحوصله، پرخاشگر، خصومتجو، تحمل ندارید دیگری کار شما را انجام دهد، حاضر به مشاوره نیستید

مستعد بیماری قلبی و عروقی

تعداد بله=کمتر از ۵ تیپ شخصیتی=B

آرام، آسانگیر، کیفیت زندگی برای شما مهمتر از کمیت آن است

در معرض بیماری قلبی نیستید

تعداد بله= ۲۰-۱۳ متمایل به تیپ A

تعداد بله= ۱۳-۵ متمایل به تیپ B

این را هم درگوشی از ما داشته باشید که اگر شما مثل آدمهای تیپ A فکر میکنید اما مثل افراد تیپ B رفتار میکنید، روانشناسان به شما میگویند تیپC. یعنی اینکه شما دوست دارید مثل تیپ A رفتار کنید اما حرص میخورید و به قول معروف، میریزید توی خودتان. شما مستعد بیماری سرطانید. پس بهتر است شما هم سری به یک روانشناس بزنید