۲۲ فروردین ۱۳۹۸
فروردین ۲۲, ۱۳۹۸

پینگ پنگ

۰ Comment

پینگ پنگ

تنیس روی میز یکی از رشته های ورزشی مفرح و فعال می باشد که بصورت مبتدی و حرفه ای در دنیا بخصوص در کشور چین طرفداران زیادی دارد که در ادامه آموزش های تصویری به زبان فارسی از این رشته را قرار دادیم.


پینگ پنگ (تنیس روی میز)

تنیس روی میز توسط سازمان بین المللی تنیس بین المللی (ITTF) در سال ۱۹۲۶ تأسیس شده است. ITTF در حال حاضر ۲۲۶ انجمن عضو دارد.

قوانین رسمی تنیس روی میز در دستورالعمل ITTF مشخص شده است. تنیس روی میز از سال ۱۹۸۸ به عنوان یک ورزش المپیکی با چندین نوع رویداد بوده است.
آموزش بازی

پس از ضربه سرویس که باید در نیمه زمین شخص آغازگر بر زمین بخورد٫ در ضربه‌ های بعدی توپ باید فقط در سمت زمین طرف مقابل به زمین بخورد. دو طرف زمین با یک تور از هم جدا شده‌ است.

اگر توپ در زمین حریف زمین نخورد یک امتیاز به حریف افزوده و اگر توپ در زمین حریف زمین بخورد و سپس حریف نتواند توپ را به زمین طرف مقابل بزند ۱ امتیاز به فردی که ضربه را زده اضافه می‌شود.

اگر در ضربه اول، توپ پس از برخورد به زمین، به تور بخورد و بعد در زمین حریف برخورد کند «نت» محسوب می‌شود وفردی که آغاز کننده است باید دوباره ضربه بزند و هیچ امتیازی به کسی داده نمی شود.
پیشینه

زادگاه این ورزش و بازی در بریتانیا است بین سالهای ۱۸۹۰ تا ۱۸۸۰ مرسوم بین شاهزادگان زمان ملکه ویکتوریا که طبقه بالای جامعه پس از ناهار خوردن به بازی می پرداختند.

گویا آن زمان آن‌ها در آن زمان به جای اینکه زیر آفتاب به این ورزش بپردازند ترجیح میدادند زیر سقف این بازی را انجام دهند که تنیس روی میز را ساختند.