۲۷ شهریور ۱۳۹۹
شهریور ۲۷, ۱۳۹۹

فنون طراحی آشپزخانه کوچک

۰ Comment

فنون طراحی آشپزخانه کوچک

طراحی آشپزخانه کوچک
رنگ کابینت آشپزخانه های کوچک را روشن انتخاب کنید و کف آشپزخانه های کوچک را به رنگ سفید انتخاب کنید تا آشپزخانه ی شما را بزرگتر جلوه دهد.


امروزه آشپزخانه ها تبدیل به مرکز فعالیت های خانوادگی شده اند و برای برخی از ما که آشپزخانه کوچکی داریم ممکن است این مسئله تبدیل به عقده حقارت شود. اکنون زمان خوبی است که بر روی مزایای یک آشپزخانه کوچک تمرکز کنیم و قابلیت های آن را مرور کنیم و برخی از فوت و فن های طراحان برای بزرگتر نشان دادن آشپزخانه را با شما به اشتراک بگذاریم.

در آشپزخانه ای که کابینت های کمی دارد و فضای کف آن محدود است، باید بر روی پیشخوان ها و دیوار پشتی کابینت ها در طول بازسازی سرمایه گذاری کرد. با این کار می توانید بدون هزینه زیاد از بهترین مواد و مصالح استفاده کنید.

اگر یکی از دیوارهای آشپزخانه شما دارای یک پنجره بزرگ است شما توجیه بیشتری برای عدم استفاده از کابینت های فوقانی دارید و با این کار می توانید امکان ورود نور طبیعی بیشتری را به آشپزخانه ایجاد کنید. (بیشتر بخوانید: مدل کابینت mdf)

کف آشپزخانه را نیز به رنگ سفید درآورید تا هم آشپزخانه بزرگتر به نظر برسد و هم حسی از آشپزخانه های اسکاندیناویایی در آن ایجاد شود.